اعضا انجمن

هیات رئیسه

اعضای هیئت رئیسه انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ایران

دکتر مجتبی میر حسینی

نایب رئیس آقایان انجمن

مهندس ستاره مظهری

نایب رئیس بانوان انجمن

دکتر میثم رحیمی زاد

عضو هئیت رئیسه انجمن

زهرا قربانی

خزانه دار

دیگر اعضا

دیگر اعضا انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ایران

صادق آزادی

مسئول حقوقی

محمد غواصی

مسئول محیط زیست