با حکمی از طرف رئیس انجمن مسئول کمیته محیط زیست انجمن منصوب شد.

با حکمی از طرف رئیس انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا مسئول کمیته محیط زیست انجمن منصوب گردید.به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا آقای محمد غواصی به عنوان مسئول کمیته محیط زیست انجمن منصوب گردید.

با توجه به سیاست های  فدراسیون جهانی موج سواری و اهمیت محیط زیست در سیستم آموزشی آن فدراسیون و ماهیت ورزش های موج سواری که آمیخته در سواحل و دریاها و طبیعت میباشد این انجمن آقای محمد غواصی که از فعالین حوزه محیط زیست و مدیران اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد جزیره قشم میباشند را به عنوان مسئول کمیته محیط زیست کشور منصوب کرد.که در حکم ایشان آمده است:

به نام خدا

جناب آقای محمد غواصی  

با سلام

احتراما با توجه به تجارب و سوابق ارزشمند شما در ورزش، به موجب این حکم از تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۷ به عنوان مسئول کمیته محیط زیست انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا منصوب می شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و با هماهنگی و همکاری با مسئولین این انجمن نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید.

از خداوند متعال برای جنابعالی آرزوی توفیق و مسئلت دارم.

 

علی رضا رستمی عزت

رئیس انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا