محیط زیست

محیط زیست و توسعه پایدار

موج سواری یک ورزش نیست بلکه یک شیوه‌ی زندگی است و یکی ار مهمترین ارزش های آن احترام به محیط زیست و توسعه ی پایدار میباشد

از ابتدای کار انجمن ورزشهای موج سواری، حفاظت از محیط زیست از مهمترین ارزش های این انجمن بوده است.

در سال ۱۳۹۵، رئیس انجمن ورزش های موج سواری، آقای علیرضا رستمی عزت در یکی از اولین اقدامات پس از تاسیس انجمن به همراه مسؤولین استان چابهار در یکی از سواحل موج سواری استان کردند، که به عنوان نمادی از نوپا بودن و احترام به محیطی که در آن این ورزش انجام می شود اقدام به درختکاری کردند.

در خرداد سال ۱۳۹۷، پاکسازی سواحل جزیره قشم توسط موج سواران و اعضای انجمن ورزش های موج سواری انجام شد که در رسانه های داخلی بازتاب یافت. 

همچنین در سال ۱۳۹۸، طراحی و رونمایی از لوگوی کمیته محیط زیست انجمن، جهت حمایت از گونه در حال انقراض دلفین گوژپشت صورت پذیرفت.

در همان سال، انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ایران در جشنواره «ورزش و محیط زیست» کمیته ملی المپیک ایران به عنوان یکی از برگزیدگان کمیسیون ورزش و محیط زیست انتخاب شد.

همچنین انجمن ورزش های موج سواری با هدف توسعهی پایدار اقداماتی از جمله آموزش به مربیان و ورزشکاران و همچنین فرهنگ سازی در این زمینه را همواره در دستور کار خود داشته است.

بازتاب خبری پاکسازی سواحل جزیره قشم۱۳۹۷