مسابقات بین المللی

حضور تیم ملی ایران در رویداد های بین المللی برگزار شده

مسابقات جهانی موج سواری تاهار ژاپن - 2018

علی رضا رستمی عزت

مربی و سرپرست تیم

سالار قیصری

ورزشکار

سالار قیصری

ورزشکار

مسابقات جهانی استند آپ پدل هاینان چین - 2018

علی رضا رستمی عزت

مربی و سرپرست تیم

سالار قیصری

ورزشکار

سالار قیصری

ورزشکار

مسابقات جهانی موج سواری میازاکی ژاپن - 2019

علی رضا رستمی عزت

مربی و سرپرست تیم

دانیال بحر العلومی

ورزشکار

فربد مطلق فر

ورزشکار

مسابقات آسیائی موچ سواری و استند آپ پدل شانتئو چین - 2019

علی رضا رستمی عزت

مربی و سرپرست تیم

محمد مهدی تشیعی

مربی

ستاره مظهری

مربی

پیام یلوه

مربی بدنساز

ابراهیم نیازی سامانی

سر مربی تیم ملی

امیرحسن معرب

سرپرست تیم ملی

ستاره مظهری

عضو تیم ملی موج سواری

زهرا سادات لاجوردی

عضو تیم ملی موج سواری

زینب سادات خلفیان

عضو تیم ملی موج سواری

ابراهیم نیازی سامانی

عضو تیم ملی موج سواری

فائزه بیشه کلائی

عضو تیم ملی استند آپ پدل

علی رضا یحیی پور مسروری

عضو تیم ملی استند آپ پدل

علی رضا قهاریان

عضو تیم ملی استند آپ پدل

پارسا محمدعلی زاده

عضو تیم ملی استند آپ پدل

مهرداد انیالی

عضو تیم ملی استند آپ پدل

مسابقات جهانی موج سواری السالوادور - 2020

علی رضا رستمی عزت

مربی و سرپرست تیم

سالار قیصری

ورزشکار

تام رضوان

ورزشکار