نشستی با هدف راه اندازی و توسعه ورزش موج سواری در چابهار

به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های موج سواری ایران ، نشست رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چابهار با دبیر فدراسیون انجمنهای ورزشی و رییس انجمن ورزشهای موج سواری با هدف کمک در جهت راه اندازی و توسعه این رشته در شهرستان مذکور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در این نشست که در محل فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد، حلیم شرعی دبیر فدراسیون با استقبال از میزان علاقه مندی شهرستان چابهار در جهت اهمیت به رشته های تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی، به ظرفیت های بالای استان سیستان و بلوچستان در زمینه ورزش اشاره کرد و در راستای این دیدگاه حمایتهای فدراسیون در جهت همکاری مشترک با منطقه آزاد چابهار را اعلام نمود.
در ادامه این جلسه علیرضا رستمی عزت رییس انجمن ورزشهای موج سواری با تاکید بر لزوم توجه ویژه به ساحل “رمین” در چابهار گفت:ساحل رمین در چابهار به لحاظ بین المللی هم شناخته شده و جایگاه ویژه ای در ورزش موج سواری دارد و این منطقه با حمایت مسئولان و دست اندرکاران استان سیستان و بلوچستان می تواند به یکی از مناطق ویژه توسعه ورزش موج سواری تبدیل شود.
وی افزود:بهرحال ما آمادگی کامل داریم که موج سواری را در استان سیستان و بلوچستان به خصوص چابهار ارتقا دهیم و می خواهیم که این استان به قطب موج سواری غرب آسیا تبدیل شود چرا که این ظرفیت و کشش را دارد.
اما “بلوچ” رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان چابهار ضمن تشکر از حمایتهای فدراسیون انجمنهای ورزشی گفت:همه مدیران استان سیستان و بلوچستان و حتی استاندار محترم از حامیان ورزش هستند و علاقه دارند که به ورزش کشور کمک کنند و همیشه بر توسعه ورزش در این استان تاکید شده و ما برای حمایت از ارتقای ورزشهای تحت پوشش فدراسیون انجمنهای ورزشی به خصوص رشته هایی مثل موج سواری که شرایط انجام آن در استان و چابهار فراهم است آمادگی داریم و مطمئنا برای پوشش این رشته ها از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.