نشست متقاضیان تیم ملی موج سواری با انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا

با  سلام

ورزشکاران متقاضی تیم ملی موج سواری جهت شرکت در نشست ورزشکاران با انجمن ورزش های موج سواری ج.ا.ا روز چهارشنبه «۱۲ دی» ساعت ۱۴ الی ۱۶ در سرای محله دانشگاه شریف حضور بهم رسانند.

آدرس:
انتهای همت غرب، بلوار اردستانی، شهرک دانشگاه صنعتی شریف