نوجوانان ایرانی توانستند بورسیه فدراسیون جهانی را کسب نمایند.

پنج نوجوان ایرانی در موج سواری توانستند بورسیه فدراسیون جهانی را کسب نمایند .به گزارش روابط عمومی انجمن ورزش های موج سواری جمهوری اسلامی ایران پنج نوجوان ایرانی توانستن سهمیه سال ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی کسب نمایند .

فدراسیون جهانی موج سواری هر ساله تعدای از نوجوانان با استعداد را از کشورهای عضو ،بورسیه آموزشی اعطاء میکند که در بورسیه سال ۲۰۱۸ که به تازگی اعلام شد پنج نوجوان ایرانی که شامل چهار پسر و یک دختر نوجوان می باشد توانستند بورسیه سال ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی را کسب نمایند.

عبدالرحمن فارغی طبلی از استان هرمزگان جزیره قشم

فریما نوری از استان سیستان بلوچستان

فاروغ بلوچی از استان سیستان بلوچستان

همایون فولادی از استان سیستان بلوچستان

سراج بلوچ از استان سیستان بلوچستان

نوجوانانی هستند  که بورسیه ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی را کسب نمودند.