اخبار و رویدادها

اخبار و رویدادها

هجدهمین دوره مسابقات جهانی موج سواری جوانان در السالوادور برگزار می شود.

هجدهمین دوره مسابقات جهانی موج سواری جوانان در السالوادور برگزار می شود. هجدهمین دوره مسابقات جهانی موج سواری جوانان 6 خردادماه 1401 در کشور السالوادور

ادامه مطلب »
اخبار و رویدادها

فدراسیون موج سواری عربستان به عنوان صدو دهمین عضو فدراسیون جهانی موج سواری پذیرفته شد

فدراسیون موج سواری عربستان به عنوان صدودهمین عضو فدراسیون جهانی موج سواری پذیرفته شد. فدراسیون جهانی موج سواری عضویت فدراسیون عربستان را رسما اعلام نمود.

ادامه مطلب »