ابراهیم نیازی سامانی

ابراهیم نیازی سامانی

دبیر انجمن ورزش های موج سواری ایران

عناوین

  • دبیر انجمن ورزش های موج سواری
  • سرمربی تیم ملی استند آپ پدل برد
  • دانش آموخته مدیریت ورزشی
  • مربی بین المللی فلت واتر و اوپن واتر
  • مربی بین المللی موج سواری
  • داور درجه 2 بین المللی موج سواری