مرتضی سالاری‌راد

مدارک مربی

مدارک داوری

مکان های برگزاری کلاس های مربی

راه های تماس

ارتباط مستقیم با مربی