برگزاری کارگاه آموزشی استند آپ پدل ارمنستان به دعوت وزارت ورزش ارمنستان و فدراسیون سیلینگ

حضور مربیان ایرانی برای آموزش در سطح بین المللی تجربه آموزش دادن به متقاضیان خارجی افتخاری است برای ایران زمینکارگاه آموزشی استند آپ پدل ارمنستان به دعوت وزارت ورزش ارمنستان و فدراسیون سیلینگ از مدرس فدراسیون جهانی و نایب رییس آسیا در ارمنستان به مدت ۸ روز برگزار شد در برگزاری کارگاه مربیان محترم آقایان…