فربد مطلق فر

۸ سال سابقه ورزش موج سواري (surfing) حرفه اي حضور در اولين ورك شاپ رسمي موج سواري ايران توسط شركت ردبول ايران و اولين حضور در رشته موج سواري ١٣٩٢ حضور در دومين ورك شاپ رسمي موج سواري شركت بيك ايران به عنوان سر مربي و آموزش ٢٠ نفر از هنر جويان ١٣٩٤ حضور در رويداد اولين دوره مربيگري ISA موج سواري انجمن موج سواري ايران (IR.SURFING)در شهرستان چابهار به عنوان تيم اجرايي شركت در دوره مربي گري حرفه اي در تابستان ١٣٩٦ و دريافت مدرك مربي گري بين المللي فدراسيون موج سواري (ISA) و حضور در ليست مربيان فدراسيون جهاني (ISA) ١٣٩٦ حضور در اولين دوره مسابقات تاريخ موج سواري ايران به عنوان تيم اجرايي تابستان ١٣٩٧ حضور در دومين دوره مسابقات قهرماني كشوري ايران و انتخابي . تيم ملي موج سواري در شهرستان چابهار خرداد ١٣٩٨ كسب مقام پنجم وجواز حضور در تيم. ملي موج سواري ج.ا.ا حضور در مسابقات فدراسون جهاني موج سواري ISA و انتخابي المپيك ٢٠٢٠ توكيو در شهر ميازاكي ژاپن در شهريور ١٣٩٨ كسب جواز حضور در مسابقات اسيايي شانتاوو چین ١٣٩٨ دارای مدرک نجات غریق از فدراسون جهانی ILS دارای مدرک مربی گری درجه ۳ جهانی از فدراسون موج سواری جهان ISA دارای مدرک داوری درجه از فدراسون جهانی

مدارک مربی

مدارک داوری

مکان های برگزاری کلاس های مربی

راه های تماس

ارتباط مستقیم با مربی